Prezentacja

Filmik prezentacyjny

Prezentacja książki

Książka ma na celu ukazać najprostszą drogę do tego,
aby wszystkie tradycje oraz zwyczaje zostały w nas i żyły dalej.